ZAD - SKR

Sunday, 05. 09. 2021 18:30 CET
73 : 64

Match

Zadar

Harris 13

Carter 13

Jordano 9

Vuković 8

Bursać 8

Drežnjak 7

Luković 5

Mavra 5

Brala 4

Junaković 1

Buljan

Paponja

Škrljevo